Cvičení vyhledávání speciálních informací  1. Najděte diskuzní skupiny, které se zabývají vzděláním v oblasti výuky anglického jazyka.

  2. Kolik existuje diskuzních skupin s tématy z oblasti medicíny ?

  3. Najděte kontakt na pana Jiřího Vlasáka.

  4. Zjistěte telefonní číslo na sekretariát děkana Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

  5. Najděte e-mailové spojení na pana Johna Ashcrofta z města Mentor (Ohio, USA).

  6. Najděte obrázek plíce, poškozené rakovinou.

  7. Zjistěte adresu na francouzské Ministerstvo zahraničí.