Databáze

Na těchto stránkách najdete informace o různých databázových systémech, které jsou dostupné v České republice. Jde o různé pomůcky a stručné přehledy vyhledávacích vlastností.

Databáze KnowEurope

Databáze KnowEurope je unikátním informačním zdrojem z oblasti Evropské unie a všech souvisejících aspektech. Obsahuje informace o legislativě, institucích (včetně adresářů), jednotlivých státech a jejich obyvatelích (včetně nečlenských), různé publikace včetně týdeníku European Voice.
Většina obsahu KnowEurope není jinde dostupná.
V České republice je databáze v rámci celostátní licence dostupná do konce roku 2002.

Přehledová tabulka vyhledávacích možností KnowEurope.

ke.pdf   (Formát PDF, velikost 431 kb)


Databázový systém ProQuest 5000

Systém ProQuest 5000 je multioborovou databází, která obsahuje abstrakty/plné texty článků z periodik. Předmětově pokrývá např. medicínu, teologie a religionistiky, filozofie práva telekomunkace, výpočetní techniku, filozofii, ekonomiku, politologii apod.

Dokument pg.pdf je přehledovou tabulkou vyhledávacích možností systému ProQuest 5000.

pq.pdf   (Formát PDF, velikost 431 kb) 


Databázový systém Periodicals Content Index Full Text (PCI Full Text)

Systém PCI Full Text databází, která se z původní bibliografické (pouze citace) mění na databázi periodik s plnými texty. K březnu je dostupných celkem 146 titulů z oborů společenských a humanitních věd. Jmenovitě zde jsou tituly z oblasti teologii a religionistiky, historie, sociologie, práva, geografie,umění, antropologie atd.

Dokument pci.pdf je přehledovou tabulkou vyhledávacích možností systému PCI Full Text.
pci.pdf   (Formát PDF, velikost 171 kb) 


Vyhledávací rozhraní WebSPIRS 4.3

Systém WebSPIRS je vyhledávacím rozhraním k různým databázím - v ČR máme na univerzitách pod tímto prostředím dostupné např. databáze MEDLINE, EMBASE nebo Philosopher´s Index. Výhodou tohoto prostředí je unifikace vyhledávacích a exportních možností. U každá databáze v tomto prostředí existují ještě další, specifické vyhledávací možnosti (kódy polí).

Materiál se zabývá základními možnostmi, které jsou v systému dostupné bez ohledu na prohledávanou databázi. Speciální vyhledávací pole a další možnosti je třeba nastudovat v nápovědách jednotlivých databází (dostupné přímo s systému WebSPIRS).

wspirs.pdf   (Formát PDF, velikost 431 kb)