Zadání cvičení - ověřování informací

Porovnejte po formální stránce dva níže uvedené časopisy podle kritérií pro ověřování informací a odpovězte na tyto otázky:

  1. Jde o čistě elektronický časopis nebo jen o elektronickou verzi tištěného časopisu ?

  2. Kdo je odpovědný za vydávání časopisu ?

  3. Jak dlouho se časopis vydává ?

  4. Jaké jsou identifikační údaje časopisu ? (ISSN, uvedení odpovědnosti k článkům, informace o časopise, kontaktní osoby apod.)

  5. Je časopis tzv. "informačně otevřený" tj. uvádí dostatek doplňkových údajů (o publikujících autorech, kontakty na ně, informace pro odbornou veřejnost apod. ?

  6. Jak významný časopis pravděpodobně je ?
    (Pozn. Zde nelze hodnotit po stránce obsahové správnosti ale pouze podle doprovodných formálních údajů jako je popis časopisu.Časopis č. 1

Adresa URL: http://www.clsjep.cz/nts/casop/biochemie/biochemie.aspČasopis č. 2

Adresa URL: http://www.lf1.cuni.cz/~ldohna/casopis.htm

Řešení