Správné řešení příkladů

Řešení uváděná níže nejsou jediná možná. Dle dostupnosti údajů jsou možné i další varianty za předpokladu, použití norem ISO 690.

Příklad 1.

GRUN, Anselm - DUFNER, Meinrad. Zdraví jako duchovní úkol. Přeložil ThDr. Josef Hermach. Svitavy: Trinitas, 1994. ISBN 80-901457-1-X.

Příklad 2.

MACHOVEC, Milan. Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1990. ISBN 80-235-0015-5.

Příklad 3.

VLASÁK, Rudolf. Vědecko-informační zaměření studia na katedře vědeckých informací a knihovnictví. In 40 let katedry vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Sborník. Praha: SKIP, 1991. Konference proběhla v Praze dne 20.10.1990. s. 37-42.

Příklad 4.

TOMAS, Sarah. Collaborating for Fun and Profit: Confessions of Ex-Cataloger. In Caslin "99. Souborné katalogy: organizace a služby 30. května - 3. června 1999 Zadov, Česká republika = Caslin "99. Union catalogs: their organization and services. Seminar Proceedings. Praha: Národní knihovna, 1999. ISBN 80-7050-340-8. s. 11-21.

Příklad 5.

American Journal of Political Science (AJPS). Midwest Political Science Association. 1956- . Vychází čtvrtletně. ISSN 0092-5853.

Příklad 6.

RICHARDS, Diana. Coordination and Shared Mental Models. American Journal of Political Science (AJPS), April 2001, vol. 45, no. 2, s. 259-277.

Příklad 7.

PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací I. Umění či věda ?.  Národní knihovna. Knihovnická revue, 2001, roč. 12, č. 1, s. 18-26.

Příklad 8.

KOSEK, Jiří. Domovská stránka Jirky Koska -- "VŠE O WWW" [online]. c1999-2001, poslední aktualizace 2001-11-01 [cit. 2001-11-05]. Dostupné z: <http://www.kosek.cz>.

Příklad 9.

Stránky národní akademické licence ProQuest 5000 & PCI Web [online]. Ústřední knihovna Univerzity Karlovy ve spolupráci s Albertina icome Praha s.r.o., c2000-2001, aktualizováno 26. října 2001 [cit. 2001-11-05]. Dostupné z: <http://www.proquest.cz>.

Příklad 10.

Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. Roč. 1, č. 1, 1997. [Praha]: Ikaros, 1997- . Dostupné z: <http://ikaros.ff.cuni.cz>. ISSN 1212-5075.