Cvičení na citaci dokumentů podle norem ISO 690 a ISO 690-2e

Tato stránka slouží k nácviku citování podle norem ISO 690 a ISO 690-2e. Níže uvedené příklady jsou pro cvičení doplněny obrázky některých stránek dokumentů, na kterých najdete veškeré potřebné údaje pro popis. Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Příklad 1: Napište citaci této publikace
Priklad 1 predni strana
Priklad 1 zadni strana
Příklad 2: Napište citaci této monografie
Priklad 2 predni strana
Priklad 2 zadni strana
Příklad 3: Napište citaci příspěvku:

Rudolf Vlasák: Vědecko-informační zaměření studia na katedře vědeckých informací a knihovnictví (s. 37-42).

Priklad 3 predni
strana
Priklad 3 zadni strana
Příklad 4: Ocitujte příspěvek:

Sarah Tomas: Collaborating for Fun and Profit: Confessions of Ex-Cataloger (s. 11-21).

Priklad 4 predni
strana
Priklad 4 zadni strana
Priklad 4 zadni strana
Příklad 5: Ocitujte tento časopis jako celek.
Priklad 5 predni
strana
Priklad 5 zadni strana
Příklad 6: Z časopisu v příkladu č. 5 citujte článek:

Diana Richards: Coordination and Shared Mental Models (s. 259-277)

Příklad 7: Podle níže uvedených údajů ocitujte následující článek:

Richard Papík: Vyhledávání informací I. Umění či věda ? (s. 18-26)

Priklad 7
Příklad 8: Ocitujte následující stránku: http://www.kosek.cz .
Příklad 9: Ocitujte stránku http://www.proquest.cz .
Příklad 10: Ocitujte elektronický časopis Ikaros: http://ikaros.ff.cuni.cz.

Pokud jste se propracovali až sem, ověřte si správnost Vašeho řešení na následující stránce.