Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2


Nové verze materiálů k 11.11.2004

V části 1 byla opraveny menší chyby a zkontrolována literatura.
Část 2 byla v kapitole 1.2 Části a stati v monografiích rozšířena o problematiku citování kapitol v monografiích s více autory.

Nové verze dokumentu jsou k dispozici ve formátech PDF a PostScript, které umožňuje lepší zobrazení a tisk. Obě verze jsou totožné.Pro zobrazení formátu PostScript můžete použít například prohlížeč GSview.
Děkuji všem, kteří mi pomohli vylepšit tento materiál připomínkami, náměty na zajímavé dokumenty a upozorněním na chyby.

První část materiálu pojednává o obecných pravidlech (interpunkce, jazykové zásady, obecná pravidla), druhá část se zabývá popisem citací u jednotlivých druhů dokumentů spolu s příklady. Soubory ke stažení:
Citace: Metodika a obecná pravidla - část 1.
verze 3.3
citace1.ps
(419 kB)
citace1.pdf
(269 kB)
Citace: Modely a příklady u jednotlivých typů dokumentů - část 2.
verze 3.0
citace2.ps
(279 kB)
citace2.pdf
(191 kB)

Podívejte se také na stránku o kurzech - naleznete tam zadání a řešení cvičení k citování.